Varikkotie suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 17.6. Raide-Jokerin rakennustöiden vuoksi

Varikkotiellä Raide-Jokerin valmistelevat työt aloitetaan 3.6. Varikkotie suljetaan kokonaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 17.6.2019 alkaen. Kulku kauppakeskus Lanternaan ei katkea missään vaiheessa, mutta kulkutiet saattavat muuttua rakentamisen aikana. Järjestely kestää arviolta vuoden 2022 loppuun saakka.

Linkistä löytyy opaskartta, jossa näkyvät kaikki liikennemuodot. Kartan saa tarvittaessa tallennettua kuvana, kun klikkaa kuvan alla olevaa tekstiä ”Avaa kuva isompana” ja tallentaa kuvan sitten esimerkiksi omalle tietokoneelleen.

Raide-Jokeri Info